Významné stromy města Bíliny

Borovice černá

Borovice vejmutovka

Borovice těžká

Borovice ohebná

Borovice osinatá

Jedle ojíněná

Smrk omorika

Douglaska tisolistá

Zerav řasnatý "Zebrina"

Tis červený

Jedlovec kanadský

Jinan dvojlaločný

Javor velkolistý

Javor babyka

Javor mléč "Cucullatum"

Javor stříbrný

Javor dlanitolistý

Kaštanovník jedlý

Líska turecká 

Buk lesní

Buk lesní "Pendula" 

Jasan ztepilý (divoký)  

Jasan ztepilý "Diversifolia"

Jasan ztepilý "Pendula" 

Liliovník tulipánokvětý

Svitel latnatý

Platan javorolistý

Topol bílý "Pyramidalis"

Topol šedý

Dub letní

Dub zimní

Dub červený

Jilm vaz

Habr obecný

Ořešák černý

Vrba náhrobní

Lípa srdčitá

Lípa velkolistá

Pajasan žláznatý

Jerlín japonský

Jeřáb břek

Třešeň pilovitá (Sakura)