Dub červený (Quercus rubra

  

  22 tři duby Podzimní listí žaludy kůra
MAPA

  

Navigace : Tři mohutné exempláře tohoto méně rozšířeného druhu dubu najdeme v lázeňském parku na Kyselce v přímém sousedství s Lesní kavárnou  (15 m severovýchodně od budovy). 

   

Zdravotní stav stromu :  Stromy  jsou v relativně dobrém zdravotním stavu.  Značnému stáří odpovídá četnost suchých a olámaných větví v koruně. V dubnu 2006 byly nejpoškozenější větve odstraněny - při té příležitosti jsme na špalku té nejníže položené větve napočítali 100 letokruhů. Nejstarší a nejmohutnější z těchto dubů byl tedy nepochybně zasazen nejpozději v době instalace lesní kavárny (1892). Jedná se tedy o vzrostlé stromy s širokými rozložitými korunami, které se navzájem překrývají. Nejmohutnější z dubů je určitě jedním z nejstarších stromů v Bílině. Hojně a běžně plodí. 

   

Biologie : Dub červený  (Quercus rubra)  pochází ze Severní Ameriky a ve své domovině dorůstá výšky až 30 m. Má rozložitou mohutnou korunu. Listy jsou až 20 cm dlouhé , opakvejčité, laločnaté. Laloky jsou na vnější straně na rozdíl od dubu zimního a letního zašpičatělé. U mladých stromů jsou listy na podzim červené u starších (to je náš případ) jsou žluté až hnědé. Žaludy jsou krátké, buclaté.  

   

Význam : Naše skupinka  exemplářů stromu je významná především  stářím a  svým exotickým původem. Jinak se jedná o strom v dnešních parcích a lesích poměrně běžný.

    

Fosilní záznam :  Fosilní duby, nalézané v miocenních usazeninách mostecké pánve nejsou ekvivalenty tohoto druhu mírného pásma, ale spíše druhů subtropických.