Kůra stromu je hrubě brázditá, v rýhách světle hnědá jinak šedá.