Třešeň pilolistá "Sakura"  (Prunus serrulata

  

  32 Bořeňská ulice  Květy opadané okvětní plátky
MAPA

 

Navigace : Stromy "sakury" jsou v Bílině ve výsadbě poměrně hojné - je možno je vidět v řadě parčíků (Žižkovo náměstí, Panelové sídliště atd.). Unikátní je ovšem alej na pravé straně horní části  Bořeňské ulice ve směru na Bořeň. 

 

Zdravotní stav aleje :  Sakurová alej na Bořeňské ulici se těší dosud dobrému zdraví a na místě prospívá, což se projevuje jednak poměrně mohutným vzrůstem stromů a také pravidelným kvetením.  Žádný ze stromů v aleji neplodí. 

 

Biologie : Třešeň pilolistá  (Prunus serrulata)  jinak zvaná též sakura je v naší zemi exotem pocházejícím z  Číny, Koreje nebo Japonska. Dosahuje výšky 20 m.  Je velmi podobná třešni. Třešeň připomíná celkový vzhled, hladká červenohnědá kůra, později šedohnědá borka odlupující se v tenkých šupinách. Listy jsou vejčité podlouhle zašpičatělé, na okraji ostnatě pilovité až 14 cm dlouhé. Květy s dlouhými stopkami jsou bílé nebo růžové žlázkami a nevoní. Plody jsou černé peckovice malých rozměrů. Je odolná proti exhalátům a mrazu. Odolnost se zvyšuje roubováním na domácí třešeň ptačí. Většina kultivarů byla vyšlechtěna v Japonsku, kde také vznikl souborný název sakura.

  

Význam : Naše alej je svým počtem exemplářů unikátní v širokém okolí a není ani nepodstatný exotický původ stromu. Milovníci květů ocení tuto alej obzvláště v prvním květnovém týdnu, kdy tato alej rozkvétá jako na povel a v následujících dnech pokryje zem záplavou růžových okvětních plátků. Po zbytek léta alej vytváří příjemný stín pro lidi kteří stoupají po chodníku namáhavou cestou na sídliště Pražská I nebo k zahrádkářské kolonii pod Bořní.

  

Fosilní záznam :  Rod prunus nebyl ve fosilním stavu na Bílinsku dosud zjištěn.