Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior

  

  18 Strom v létě  strom v zimě pupeny kmen javoru na Hradišti borka jasanu na Hradišti borka jasanu na Hradišti
MAPA

 

Navigace : Jasan je běžným stromem v okolí Bíliny. Nejvýraznější osamoceně stojící exemplář volně rostoucího jasanu ztepilého se nachází mezi budovou stáčírny kyselky a železniční tratí, vpravo od železničního přejezdu při pohledu směrem k lázním. Velmi mohutné jasany můžeme nalézt rovněž v zámeckém parku (v jeho zadní části za valem slovanského hradiště). V seriálu jsme již zmínili smuteční kultivar jasanu.

 

Zdravotní stav stromu :  Zdravotní stav stromu u stáčírny je velmi dobrý. Dochází jen k běžnému prosychání drobných větévek uvnitř koruny. Stáří se pohybuje kolem 80 let. Jedná se o strom s jedním z nejobjemnějších kmenů v Bílině, jeho obvod činí 297 cm, s širokou korunou o průměru 15 m a výškou kolem 18 až20 m. Jeho krásný vzhled je dán tím, že jako světlomilný strom roste osamoceně a má dostatek místa pro rozvoj mohutné koruny. Naopak stromy v zámeckém parku vynikají hlavně výškou, protože rostou v zápoji, a možná se spolu s několika duby jedná  nemohutnější stromy v Bílině.   

 

Biologie : Jasan ztepilý   (Fraxinus excelsior)   je v naší oblasti domácí strom. Dorůstá výšky 40 m – je to jeden z nejvyšších domácích listnáčů.  Koruna stromu je vysoko klenutá  a otevřená. Listy jsou složené, lichozpeřené 20 -25 cm dlouhé složené z 9 až 13 jemně zubatých špičatých lístků. Jak již víme z popisu smutečního kultivaru, jasan může a nemusí být dvoudomý a jeho původně hladká šedá kůra k stáru podélně rozpraskává a černá. Má uhlově černé mohutné pupeny, podle nichž se dá bezpečně poznat i v zimním období. Jasanové dřevo naopak vyniká světlou barvou a značnou tvrdostí.

   

Význam : Exemplář u stáčírny je významný svými rozměry, krásným celkovým vzhledem a polohou. To vše vytváří jeho vysokou krajinotvornou hodnotu.    

 

Fosilní záznam :  Rod Fraxinus   je nalézán v třetihorních usazeninách mostecké pánve v podobě listů, plodů  a vzácně  pylu.