koruna jasanu u stáčírny kyselky je nádnerně rozložitá, kmen patří k nejobjemnějším v Bílině