Pajasan žláznatý  (Ailanthus altissima

  

   9 U školy  U husitské bašty Koruna List Květ
MAPA

 

Navigace : Tento významný strom nalezneme v Bílině na více místech. Jeden exemplář najdeme v parčíku u husitské bašty na břehu potoka Syčivky, ve stínu velké lípy, Další určitě působivější solitérní exemplář roste u vchodu do bývalé základní školy Teplické předměstí na Teplické ulici.  

   

Zdravotní stav stromu :  Pajasany v Bílině jsou v relativně dobré kondici, jejich věk lze odhadovat na 40 let (v případě  stromu u školy Teplické předměstí je skoro jisté, že strom byl spolu s dalšími tamními stromy zasazen kolem roku 1964 v době založení školy) . 

 

Biologie : Pajasan žláznatý  (Ailanthus altissima)  je v naší zemi exotem,  který má svůj původ v Číně. Tam dosahuje výšky 25 -30 m. Poněkud připomíná jasan, od kterého se odlišuje většími listy, hnědou kůrou  a načechranými chumáčky žlutobílých květů. Díky mohutné kořenové soustavě, ze které mohou vyrážet výhonky a vytvářet tak klem jednoho exempláře porost mladších stromů se jedná o svým způsobem plevelný strom. Bílinské exempláře se této neřesti nedopouštějí. Listy jsou střídavé lichospeřené až 60 cm dlouhé. Na spodní straně listů jsou 2-4 lalůčky s okrouhlými žlázkami. Plody jsou nažky sedící uprostřed načervenalého jazýčkovitého křídla. Je odolný vůči exhalacím. 

 

Význam : Naše exempláře jsou významné  svým exotickým původem.

  

Fosilní záznam :  Rod pajasan  (druh Ailanthus confucii) je z naší oblasti znám z miocenních usazenin mostecké pánve.