Javor mléč (Acer platanoides) ´Cucullatum´

  

  25 Strom v zadní části parku listy Borka  
MAPA

  

Navigace:  Několik stromů zajímavého kultivaru tohoto jinak běžného stromu se nachází v jižní části lázeňského parku zvaného „osmička“.

 

Zdravotní stav stromu :  Stromy jsou obyčejně v dobrém zdravotním stavu, vysoké až 30 m, většinou s asymetrickými korunami širšími směrem do otevřené části „osmičky“.  Stáří stromů je určitě větší než 80 let možná, že byly vysazeny v době založení parku na začátku minulého století.     

 

Biologie :  Javor mléč  (Acer platanoides)  je původním a hojným evropským stromem. Dorůstá výšek až 30 m, má většinou klenutou a pravidelnou korunu na rovném poměrně krátkém kmeni. Naše kultivary (Cucullatum) rostoucí spolu s dalšími stromy v poměrně hustém porostu mají kmen vysoký a korunu většinou asymetrickou. Výrazně se ale od původního javoru mléče odlišují tvarem listů. Místo ostře pětilaločnatého listu s detailně členěnými laloky má tento kultivar listy vějířovitého tvaru s nevelkými jednoduchými laloky v počtu až 12 se zprohýbanou čepelí listu. Na podzim listy  zežloutnou a po opadu ze stromu se mírně sbalí. Podobně jako obecný javor mléč i tento kultivar na řezné ráně vypouští mléčnou lepkavou tekutinu. Shodný je i charakter borky – je tmavošedá  u starých stromů podélně  rozpraskaná už u relativně mladých stromů. Rovněž hrozny žlutých květů a plody v podobě dvojic protistojných okřídlených „nosů“ jsou s přírodním obecným mléčem shodné.

 

Význam : Vybraný strom v zadní části lázeňského parku je spolu s ostatními významný především tím, že se jedná o poměrně vzácný kultivar a při tom poměrně vysokého stáří.