Olistění tohoto kultivaru je od divokého mléče velmi odlišné.