Borka javoru mléče var. cucculatum je shodná s borkou běžného mléče.