Svítel latnatý  (Koelreuteria paniculata

  

   8 U školy  U školy od jihu kvetoucí větve List Detail květenství Tobolky
MAPA

 

Navigace : Tento významný strom jsme nalezli v Bílině pouze v jednom exempláři a to  u vchodu do bývalé základní školy Teplické předměstí na Teplické ulici.  

   

Zdravotní stav stromu :  Zdravotní stav stromu se zdá býti dobrý, přesto, že z jihu je strom zastiňován odpoledních hodin mohutnějším pajasanem. Strom je malého vzrůstu ale je velmi rozložitý, dalo by se říci, že je širší než je jeho výška. Stáří stromu lze klást do oblasti kolem 40 let, byl patrně zasazen v době zakládání školy kolem roku 1964.

 

Biologie : Svítel latnatý  (Koelreuteria paniculata) neboli také  jasanovec  pochází z Číny a Japonska. Je to keřovitý strom, dorůstá 10 m. Listy jsou střídavé, lichospeřené, 35 - 40 cm dlouhé s se 7 - 15 hrubě pilovitými až laločnatými lístky. Kvete v červenci až srpnu velkými latami drobných žlutých kvítků. Zajímavý plod je nafouklá tobolka se 3 černými kulatými  semeny. Tobolky visí na stromě až do léta.

 

Význam : Náš exemplář je skutečně reprezentativním představitelem svého druhu a v Bílině a okolí je zcela ojedinělý. Zajímavý je také jeho exotický původ.

  

Fosilní záznam :  Rod svítel  (druh Koelreuteria reticulata) je z naší oblasti znám z miocenních usazenin mostecké pánve v podobě lístků a chlopní  tobolek.