Při pohledu od jihu je dobře patrná rozložitost koruny.