V době květu je svítel velikými latami květů doslova obsypán. .