Dub letní (Quercus robur

  

   X kyselka - "horní" dub koruna žalud  pastva pro prasata borka olistění v zimě
MAPA

  

Navigace:  Jde o strom v okolí  Bíliny poměrně dosti rozšířený, což odpovídá botanické zonalitě okolních lesů, ale v samotném městě jde spíše strom sporadicky se vyskytující. Proto i ty nejmohutnější duby nalezneme spíše na periferii města na okraji lesních úseků. Dva nejmohutnější najdeme v horní části lázeňského parku zhruba na úrovni letního kina asi 200 m na jih od kina, v místech kde se ještě vinou zarostlé a zanedbané lázeňské cestičky, ale park už vypadá spíše jako řídký les. Velmi starý dub se nalézá rovněž na soukromém pozemku mezi poliklinikou a psím cvičištěm na hraně údolí Čistce (Žižkovo údolí).  

 

Zdravotní stav stromu :  Oba stromy splňují představy člověka o mohutnosti a majestátu dubů, Jejich obvod přesahuje ve výšce 130 cm 4 m a výška je větší než 35 m. Stáří dubů je určitě větší než 100 let a tomu odpovídá i množství mohutných suchých větví ve spodní části koruny.   

 

Biologie :  Dub letní  (Quercus robur) též křemelák je původním evropským stromem. Dorůstá výšek až 45 m, má vysokou a širokou korunu často poněkud nepravidelnou se zakroucenými větvemi. Borka je šedá až světle hnědošedá u starých stromů hluboce podélně rozbrázděná. Listy má tento dub 10 cm dlouhé a až 8 cm široké na bázi zřetelně ouškatého obou stranách s 5 – 7 zřetelnými  eliptickými laloky. Listy mohou působit asymetrickým dojmem.Listy na podzim hnědnou.  Žaludy jsou podlouhle vejčité 1,5 -2 cm dlouhé. S oblibou si na nich pochutnávají sojky. Duby se díky pomalému růstu a pevnosti dřeva dožívají až 1000 let. V našem okolí jsou známy památné duby v Žimi a na Svinkách u Kozel ,  raritou  je Oldřichův dub v Peruci na Lounsku, známý již z Dalimilovy Kroniky s obvodem kmene 760 cm. Křemelák patří mezi nejpočetnější druhy v seznamu státem chráněných stromů. 

 

Význam : Vybrané stromy  patří mezi nejmohutnější dřeviny v okolí Bíliny. Vzhledem ke svojí lokalizaci za hranicí parku nebyly zařazeny do seznamu významných dřevin, nicméně se určitě jedná o jedny z nejvýznamnějších stromů z okolí Bíliny.

 

Fosilní záznam :  Rod  Quercus   je znám v třetihorních usazeninách jak v podobě listů  a pylu , třetihorní duby odtud známé však byly duby bahenními se zcela jiným tvarem listů.