Spodní větve v koruně jsou již suché, protože se jim nedostávalo světla.