Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii

  

  29 Skupinka douglasek - Kyselka  Koruna - šišky Šiška borka
MAPA

  

Navigace : Skupinku tří těchto stromů najdeme v Bílině v Lázeňském parku na Kyselce asi 100 m jižně od hlavní lázeňské budovy poblíž křižovatky cestičky spojující lázeňskou budovu s jižní částí parku a cestičky od Inhalatoria k Lesní kavárně.  Další pěkně vyvinutý, solitermí exemplář je možno vidět v areálu Úpravny uhlí v Ledvicích přímo za vstupní branou vedle správní budovy.    

   

Zdravotní stav stromu :  Stromy  jsou v relativně dobrém zdravotním stavu. Jsou to již vzrostlé stromy( 12-15 m), které byly zasazeny patrně v době rekonstrukce parku kolem roku 1904. Stromy plodí spoustu typických nevelkých šišek s vyčuhujícími  trojklannými podpůrnými šupinami. 

   

Biologie :Douglaska tisolistá  (Pseudotsuga menzesii)  nebo též jedle douglasova byla do našich zemí dovezena ze Severní Ameriky a ve své domovině dorůstá výšky až 60 m. Při pohledu z dálky poněkud připomíná smrk pichlavý, liší se od něj však jak typem jehlic a kůry tak hlavně šiškami s výraznými vyčnívajícími podpůrnými trojklannými šupinami. Ploché jehlice naspodu s dvěma světlými proužky  jsou často dvouřadě uspořádány a po rozemnutí voní jako citrónová kůra. To si bohužel u našich stromů nebudeme moci vyzkoušet protože nejnižší větve jsou příliš vysoko. 

   

Význam : Naše skupinka  exemplář stromu je významná především ojedinělostí v Bílině, stářím a  svým exotickým původem. 

    

Fosilní záznam :  Ekvivalenty douglasek v našich oblastech ve fosilním záznamu chybějí.