Typická je šiška douglasky s trojklannými podpůrnými šupinami pod každým plodolistem.