Habr obecný (Carpinus betulus

  

   2 V létě v parku  Na podzim v parku List v létě List na podzim Plody Kmen
MAPA

    

Navigace : Habr je na Bílinsku poměrně rozšířeným stromem a to jak v parcích, tak v lesních porostech. Náš významný habr se nachází v městském parčíku u husitské bašty na břehu potoka. 

   

Zdravotní stav stromu :  zdravotní stav stromu je dobrý stáří se pohybuje kolem 100 let.    

    

Biologie : Habr obecný   (Carpinus betulus)   je v naší oblasti domácí strom, statný s širokou a vysokou, krásně klenutou obyčejně trochu nepravidelnou korunou. Kmen bývá nepravidelně pokroucený, svalcovitý. Listy podlouhle vejčité symetrické, až mírně asymetrické dvakrát ostře zubaté na podzim žluté. Mezi hustými žilkami je list jakoby prolamovaný. Plody jsou trojlaločné nažky s vypadávajícím ploše srdčitým semenem. 

   

Význam : Tento exemplář je pozoruhodný svojí ojedinělostí v centru města , pěkným vzhledem a stářím.

   

Fosilní záznam :  Rod Carpinus   je běžně nalézán v třetihorních usazeninách mostecké pánve v podobě listů, semen a pylu. Dokonce je známo i dřevo.