Starý strom v parku u bašty měl dost prostoru k rozložení koruny.