Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior )  „Pendula“

 

   6 celý strom v létě  celý strom v zimě celý strom z parku Kmen Nezralé plody
MAPA

 

Navigace : Jasan je běžným stromem v okolí Bíliny, smuteční kultivar se ovšem nachází pouze v parčíku u bývalého kostela Sv. Štěpána (zbořeného v 80. letech minulého století)  naproti budově Základní školy Lidická a dokumentuje tak původní účel parčíku – hřbitov.

 

Zdravotní stav stromu :  Zdravotní stav stromu je dobrý, stáří se pohybuje kolem 60 - 80 let. Ve 2 a půl metrech  nad zemí se větví na dvě výrazné poloviny. Pravidelně plodí, jedná se tedy o samiččí strom.    

 

Biologie : Jasan ztepilý   (Fraxinus excelsior)   je v naší oblasti domácí strom. Kultivar „pendula“ je menšího vzrůstu než divoký jasan ztepilý, protože větve se záhy sklánějí k zemi.  Vytvářejí tak spíše širokou fontánovitou korunu. Jasan je dvoudomý  - samičí stromy plodí hojnost  kopinatých  plodů, kvetení probíhá ještě před nasazením listů. Kůra je v mládí hladká, šedá k stáru se tvoří podélně rozpraskaná až 2 cm tlustá borka nabývající spíše černé barvy.

  

Význam : Tento exemplář je pozoruhodný svojí ojedinělostí ve městě a spolu se dvěma barokními sochami je významnou připomínkou historie místa, na kterém stojí.

 

Fosilní záznam :  Rod Fraxinus   je nalézán v třetihorních usazeninách mostecké pánve v podobě listů, plodů  a vzácně  pylu.