Při pohledu z ulice je v zimě zřejmé výrazné rozdvojení koruny.