Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera

  

  14 Celkový pohled od západu  Olistění Olistění - podzim Plod - šištice Květ Květní poupě Borka
MAPA

  

Navigace : Mohutný exemplář,  dosahující výšky hlavní lázeňské budovy na Kyselce se nachází několik metrů od  severní stěny této budovy, tedy na straně budovy směrem k městu. 

   

Zdravotní stav stromu :  Strom je v dobré kondici,  jeho výška činí 15 m,  předpokládaný věk zřejmě zhruba odpovídá stáří hlavní lázeňské budovy, mohl tedy být vysazen kolem roku 1898.   Strom pravidelně kvete záplavou květů a plodí. 

 

Biologie : Liliovník tulipánokvětý  (Liriodendron tulipifera)  pochází ze Severní Ameriky(Pensylvánie) a ve své domovině dorůstá výšky až 30 m. Má širokou nepravidelnou korunu. Listy jsou až 15 cm dlouhé , se čtyřmi  špičatýmu laloky  - připomínající svým tvarem lyru. Květy připomínají svým tvarem i rozměry  tulipán, plody jsou rozpadavé šištice orientované špičkou vzhůru s délkou do 6 cm. Kůra stromu poněkud připomíná kůru lípy.   

   

Význam : Kyselský exemplář je významný především stářím,  exotickým původem a botanickým zařazením (patří k magnoliovitým) a dekorativností jak kvetoucího stromu, tak třeba podzimní syté žlutí listů. V Bílině lze spatřit  ještě jeden exemplář tohoto druhu, v soukromé zahrádce  na Pražském předměstí -  jedná se zatím o mladý nevysoký stromek). Význam stromu byl oceněn OŽP MÚ v Bílině do té míry, že strom byl vyhlášen na jaře v roce 2006 státem chráněným památným stromem.

    

Fosilní záznam :  Na Bílinsku  není znám (vyjma sporného nálezu plodových šupin v miocénu mostecké pánve) avšak rod Liriodendron je nacházen v podobě otisků listů v usazeninách svrchního oligocénu v usazeninách mezi vulkanickými horninami Českého středohoří a Doupovských hor.