Plodem je rozpadavá zprvu zelená, posléze hnědá šištice.