Platan javorolistý (Platanus acerifolia

  

    1 Platan u bašty  Větvička s plody Kůra
MAPA

  

Navigace : Nádherný  mohutný exemplář platanu roste v městském parčíku "za starým zámkem" kousek od Husitské bašty. Mnohem menší exemplář  platanu lze také spatřit za plotem soukromé zahrádky v Jiráskově ulici. 

   

Zdravotní stav stromu :  Strom je ve výborném zdravotním stavu, je nejméně 100 let starý a tomu odpovídá i jeho mohutnost. Koruna je vysoko postavená lehce asymetrická, nahnutá směrem k centru města. Strom každoročně bohatě plodí. 

   

Biologie : Platan javorolistý (Platanus acerifolia) je křížencem platanu západního (Platanus occidentalis) a platanu východního (Platanus orientalis) a tudíž se v původní  přírodě nevyskytuje. Platan východní pochází z jižní Evropy (např. slavné aleje  Champs Elysees v Paříži )  a západní Asie platan západní pochází z východní části Severní Ameriky. Ke křížení tedy došlo patrně v Evropě. Pro strom je typická jeho mohutnost (ve teplých oblastech  30-40 m) a hladká hnědošedá kůra odlupující se ve velkých šupinách, dělající strom neustále "nahým". Kulovité až 3 cm velké ježaté až chlupaté plody zpočátku zelené v zralosti hnědé rostou na stromě po několika na stopkách  a vydrží na stromě až do jara, kdy se rozpadají na tisíce ochmýřených semen. Listy jsou  3 - 5 laločné, na bázi srdčité až uťaté, podobné listům některých javorů. 

   

Význam : Platan u husitské bašty je kandidátem na památný strom,  je významný jak druhově, tak dekorativním vzhledem, velikostí a stářím. Z tohoto hlediska  jde o jeden z nejvýznamnějších stromů v Bílině.  

    

Fosilní záznam :  Rod Platanus  je znám ze spodnotřetihorních (eocenních)  usazenin Českého středohoří a ze svrchnotřetihorních usazenin ( miocénu)  Mostecké pánve. Tehdejší  platany však nebyly s tím dnešním příliš příbuzné, měly jednoduché (nelaločnaté listy) a mnohem menší plody- tento typ platanů vyhynul.