Tis červený (Taxus baccata

 

  13 Tis na "osmičce"  Tis před lázeňsku budovou Koruna samčí květy Plody
MAPA

 

Navigace : Tis červený je běžnou bílinskou dřevinou, nalezneme jej prakticky v každé parkové úpravě. Významné jsou e však především  některé staré exempláře. Nalezneme je v oblasti zvané „osmička“ v lázeňském parku na Kyselce cca 300 m jižně od hlavní lázeňské budovy. Pod dvěma stromy zde nalezneme příjemné posezení na bytelné lavičce.          

 

Zdravotní stav stromu :  Oba stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, v podrostu mnohem větších javorů se jim daří. Oba exempláře jsou stejně jako většina tisů  v parku samčího pohlaví.  

 

Biologie :  Tis červený  (Taxus baccata) je 20 m vysoký vždyzelený jehličnan (v kultivarech též keř) s široce kuželovitou korunou většinou ovšem tvořenou z několika poměrně  nízko nad zemí vzniklých kmínků. Borka se z kmene loupe často v dlouhých cárech. Jehlice jsou spirálovitě uspořádány na makroblastech, až 4 cm dlouhé , ploché protažené do tenké špičky. Dřevina je dvoudomá samčí exempláře jsou na jaře obsypány drobnými žlutými květenstvími produkujícími neuvěřitelné množství pylu. Samičí květy jsou malé a nenápadné. Semeno je obaleno karmínově rudým míškem (arillus) až 1 cm v průměru. Tis roste pomalu, jednotlivě  v lesním podrostu. V lázeňském parku je například typická poloha malého tisu přímo vedle kmene mohutnějšího stromu jiného druhu. Tis je prudce  jedovatý, proto byl v minulosti téměř vymýcen z českých lesů kvůli pastvě dobytka. Červený obal semene jako jediná část rostliny jedovatý není.  

 

Význam : Význam jmenovaného exempláře spočívá především v jeho věku, který lze odhadovat na 100 let.

     

Fosilní záznam :  Rod tis není znám z paleontologických nálezů v okolí Bíliny.