V podrostu pod ostatními stromy tisy na osmičce vyrostly do výšky.