Tis před hlavní lázeňskou budovou rostl soliterně, rozvinul se tedy hlavně do šířky.