Javor dlanitolistý (Acer palmatum

  

  30 Letní foto  jarní barva Olistění Nezralé plody kůra
MAPA

 

Navigace : Tento významný strom nalezneme vlevo od zadní stěny  hlavní  lázeňské budovy na Kyselce vpravo od cesty stoupající od hlavní lázeňské budovy směrem  lesní kavárně. Je to nízký (4 m ) do šířky rozložitý strom větvící se nízko u země, ukrývající se lidskému zraku při pohledu od lázeňské budovy za mohutné zeravy. 

 

Zdravotní stav stromu :  Strom je v dobré kondici. Navzdory velikosti se nejedná  o strom  mladý (předpokládáme že dobou zasazení je  polovina minulého století ?). 

 

Biologie :Javor dlanitolistý (Acer palmatum)  je v naší zemi exotem,  který má svůj původ v Japonsku. Vyniká nádherně fialovými plody (nažkami nebo nosy). Nevelké listy (5 -10 cm) připomínají svými 5 - 7 dvakrát pilovitými laloky lidskou daň, mladé a podzimní listy navíc obsahují množství červeného barviva, které dělá strom velmi dekorativním.    Poloha stromu ve stínu zeravů  je pro zdárný vývoj stromu vhodná,  neboť má rád přistíněné lokality. V domovině dorůstá výšky až 8 m u nás však podstatně méně.  

 

Význam : Náš exemplář stromu je významný především ojedinělostí v širokém okolí, stářím,  svým exotickým původem  a kupodivu i velikostí, která je v našich klimatických  podmínkách značná.

  

Fosilní záznam :  Javory jsou z našeho území široce známé již z třetihorních (miocenních usazenin) mostecké pánve. Přímý předek tohoto javoru však na našem území nežil.