Jilm vaz (Ulmus laevis

 

   3 Jilm u Kostela sv. Petra a Pavla od náměstí  Jilm u kostela od fary Jilm u  Lesní kavárny Olistění v létě Plody
MAPA

 

Navigace : Jilm vaz naleznete na několika místech Bíliny. Ty nejvýznamnější kusy však lze spatřit v okolí kostela sv. Petra a Pavla  větší z nich je od roku 2002 státem chráněným památným stromem a roste u stěny domu č.p.1 vpravo od cesty vedoucí od kostela na zámek (či k faře).  Druhý exemplář  je vlevo pod tutéž cestou. Další významné jilmy nalezneme v lázeňském parku, obzvláště mohutný je exemplář nacházející se cca 40 m jižně od lesní kavárny.    

 

Zdravotní stav stromu :  všechny jmenované stromy se těší dobrému zdraví,  jsou velmi mohutné a ty u kostela pravidelně plodí. Tolik rozšířená houbová choroba  grafióza se na tyto stromy ještě zdá se nepřenesla.  

 

Biologie :  Jilm vaz  (Ulmus laevis)  je poměrně běžnou domácí dřevinou  i když v posledních desetiletích porosty jilmů silně zdecimovala houbová choroba grafióza. Je to strom mohutný dosahující až 30 m výšky. Koruna je nepravidelná, kulovitá až elipsoidní značně volná. Borka je hnědavě šedá, hluboce brázditá. Mladé větvičky (letorosty jsou červenohnědé a chlupaté). Listy jsou 7 – 12 cm dlouhé, široce eliptické na vrcholu krátce zašpičatělé, báze listu je nápadně asymetrická, okraje listu dvojitě pilovitě zubaté. Na rubu jsou listy jemně šedozeleně chlupaté. Řapíky jsou velmi krátké. Semena jsou 10 - 12  cm dlouhá oválná s blanitým lemem, jemně a řídce chlupatá a na rozdíl od jilmu drsného jsou na 2-4 cm dlouhých stopečkách. Kvete v dubnu ještě před olistěním.

      

Význam : Sromy jsou významné svým stářím a zejména stromy u kostela tvoří významné krajinotvorné prvky v centru města. V roce 2002 byl na návrh OŽP Městského úřadu v Bílině strom vyhlášen státem chráněným památným stromem .

 

Fosilní záznam :  Rod Ulmus  byl hojně rozšířen v miocénu v lesních porostech  mostecké pánve a nalézá se v podobě hojných otisků listů i plodů a pylu. Listy třetihorních jilmů nebyly tak výrazně asymetrické jako listy dnešních jilmů.