Tento jilm naproti kostelu sv. Petra a Pavla je navržen na státem chráněný strom.