Tento jilm naproti kostelu sv. Petra a Pavla (pohled od fary) je navržen na státem chráněný strom.