Ořešák černý (Juglans nigra

  

  + celkový pohled na strom  Na podzim Kmen Olistění - konec léta zralý plod plod v zimě pecky - ořechy Poražený strom
MAPA

  

Navigace : Tento strom již v našem městě nenajdete - na jaře roku 2005 byl pokácen. Nicméně se jednalo o velice zajímavý a dobře zdokumentovaný strom, proto jej zde uvádíme. Rostl ve zbytku městského parčíku u bašty v silnicí  odříznuté části parku na břehu řeky Bíliny.   

   

Zdravotní stav stromu :  V době skácení byl strom v dobrém zdravotním stavu vyjma dvou větví ulomených vichřicí. dosahoval výšky srovnatelné se sousedními vlašskými topoly černými, rostoucími přímo na břehu řeky. Strom bohatě plodil. průměr kmene byl kolem 60 cm stáří kolem 90 - 100 let. 

 

Biologie : Ořešák černý  (Juglans nigra)  pochází z východní čáti Severní Ameriky (Massachusetts až Texas) a ve své domovině dorůstá výšky až 50 m! Kmen je statný, rovný koruna vzniká poměrně vysoko.  Listy jsou až 40 cm dlouhé, lichospeřené,  jednotlivé lístky v 7 až 11 párech. Lístky jsou na okraji nepravidelně zubaté, na rubu žláznatě chlupaté. Borka je velmi tmavá, brázditá u starších stromů skoro černá mladá je hladká a šedá. Plod (peckovice) je podobná plodům nám známého ořešáku královského, je však mírně hruškovitého tvaru. Na rozdíl od ořešáku královského se plod zráním neotvírá, takže pecka se obtížně dobývá a osvobodí se obyčejně až po uhnití posléze zčernalého obalu. Samotná pecka - ořech je na povrchu podélně brázditá, velmi pevná a tlustostěnná. Jádro se z ořechu velmi těžko dobývá, nicméně je jedlé. Dřevo má nádhernou tmavou kresbu, letokruhy jsou ale špatně zřetelné.  

   

Význam : Bílinský exemplář byl jedním z nejvýznamnějších stromů Bíliny bohužel však byl pokácen kvůli opravě vodovodu, který se nachází v jeho blízkosti.

    

Fosilní záznam :  Rod Juglans je znám z fosilního záznamu třetihorních sedimentů mostecké pánve (Důl Bílina) v podobě otisků listů, výlitků plodů a pylu.