Strom – potížista - musel ustoupit !?! 

           Další ze svědků původního rozsahu městského parku „za Husitskou baštou“ v Bílině padl. Velmi významný svědek časů, kdy městský parčík sahal od bývalých hradeb až k řece Bílině a nebyl rozdělen širokou státní silnicí v centru města, padl rukou dřevorubce. Tento strom – ořešák černý, minimálně 85 let starý vydržel bez povšimnutí vegetovat na břehu zregulovaného koryta řeky v Bílině až do pátku  4.února 2005. Většina občanů Bíliny o jeho existenci určitě ani nevěděla. Snad někoho zaujala jeho neobvykle tmavá rozbrázděná kůra,  ale málokdo do místa, kde tento strom rostl, zavítal, takže si nemohl všimnout v létě velkých hruškovitých plodů a na zemi množství neobyčejně pevných skořápek, podobných známému vlašskému ořechu. Strom pochází z východní části severní Ameriky a jeho dřevo je na světových trzích velmi vysoce ceněno pro krásnou tmavou kresbu. Ve své domovině dosahuje výšky až 50 m. V Bílině a širokém okolí byl tento mohutný strom svého druhu jediný. Bílinská přírodovědná společnost jej zařadila na seznam stromů, které v Bílině zasluhují obzvláště přísné ochrany.   

            Velmi neobvyklé (nebo naopak obvyklé?) jsou okolnosti pokácení tohoto stromu. Nesouhlas s jeho pokácením vyjádřil zástupce Bílinské přírodovědné společnosti odboru životního prostředí kolem poledne v pátek 4. února po té, co bylo zjištěno, že mezi silnicí č.13 a řekou Bílina naproti supermarketu Lidl probíhá hromadné kácení dřevin a že k pokácení byl označen i tento strom. Ze strany odboru životního prostředí bylo sděleno, že fakt, že jde o ořešák černý je znám ale, že se s tím nedá vůbec nic dělat, protože se na dotčené ploše opravuje havarijní (podle našich poznatků již nejméně 10 let) stav vodovodu hrazený z peněz Evropské unie a projektant nepřipustil jiné řešení. Následně se stalo něco, o čem jsme se domnívali, že může nastat pouze zvůlí nedouků ve vzdáleném Hodoníně nebo ze strachu z ruské mafie v Karlových Varech. Přestože práce na kácení stromů byly odpoledne zastaveny, protože jednoduše skončila pracovní doba a na  dotčené ploše probíhalo již jen divoké odklízení dřeva pro domácí potřebu přičiněním bílinských „termitů“, náhle se zde kolem půl páté objevili dva dřevorubci a zbývající plochu bleskově „dorazili“ i s vzácným ořešákem. Na fotoaparát v rukou předsedy Bílinské přírodovědné společnosti tito pánové reagovali urychleným sbalením fidlátek a zrychlenou chůzí ke svému traktoru, kterým se vzdálili. Fakt, že tito muži byli na práci povoláni v tak neobvyklou dobu a jejich následné chování dává tušit, o co tady šlo. Strom, který mohl způsobit potíže bylo třeba zlikvidovat, aby se mohlo říci, že je už pozdě.  Zkázu dokonali během soboty již výše uvedení lidoví bílinští „termiti“, kteří vzácné dřevo rozštípali a odvezli nepochybně na topení.

             Průběh události dává tušit, že pracovníci odboru životního prostředí ve městě se zřejmě nechovají tak, jak by měli. Místo toho, aby už tak dosti bídné podmínky ve městě zlepšovali, fungují jako vykonavatelé a posvěcovatelé vůle projektantů, stavebních, údržbářských a jiných firem. Přestože se vyjadřují k jakékoli stavbě na území města, nedokáží prosadit zájmy ochrany městské zeleně. Nepochopili dosud, že strom do své vzrostlé podoby  roste několik desítek let a poražením osmdesátiletého stromu (nota bene vzácného) ochudíte o pozitiva, které takový strom lidem dává celou jednu generaci. Že si nedokázali poradit se zvůlí notoricky „protistromového“ řetězce  Lidl a povolili jeho výstavbu blízko centra bez výsadby jediného stromu na tak velké ploše také na něco ukazuje. Nabízí se otázka, zda námi volení zástupci dostatečně kontrolují práci městských úředníků.  Bílinská přírodovědná společnost bude místo stavby dále monitorovat z hlediska deklarované „nemožnosti jiného řešení“ a zintenzivní své úsilí za prosazení většího vlivu občanů na rozhodování o úpravách městské zeleně. 

 

                                                                                               Ing. K. Mach Ph.D.