Strom vynikal rovným sloupovitým kmenem s černou borkou.