Ve srovnání s topoly vynikal statný vrůst našeho ořešáku .