Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos

 

17/5 Skleničkova ulice - zima  Skleničkova ulice - léto Lázně - zima Lázně - léto Skleničkova ulice - zima Borka - lázně Borka - Skleničkova ul.
MAPA

 

Navigace: Jde o strom v Bílině poměrně dosti rozšířený, ale pouze  dva stromy byly  pro svoje mimořádné vlastnosti vybrány mezi významné stromy. Jedním z nich je výrazná rozložitá solitera rostoucí v místě spojení Kyselské a Skleničkovy ulice, druhou je velmi mohutný strom v sousedství hlavní lázeňské budovy na Kyselce, přímo uprostřed asfaltové plochy u zadního traktu budovy. Objemem kmene se zřejmě jedná o nejširší kmen v Bílině.

 

Zdravotní stav stromu :  Oba stromy jsou relativně staré ale v dobrém zdravotním stavu. Odlišný způsob péče o oba stromy a odlišné stanoviště ale tyto stromy zformovalo do velice odlišných tvarů koruny.

 

Biologie :  Lípa velkolistá  (Tilia platyphylla)  je původním evropským stromem s několika geografickými rasami s rozptýlenou účastí v lesních  porostech na svěžích bazických půdách. U nás se vyskytuje místy na suťových svazích vulkanických kopců. Dosahuje výšky 35 - 40 m s vysokou, spíše protaženou, vysoko klenutou a hustě uzavřenou korunou. Tvar listu je shodný s naším národním stromem – lípou srdčitou, listy však dosahují větších rozměrů (7-12 cm) a v paždí žilek mají bílé ochmýření  a nikoli hnědé, jako má lípa srdčitá.   Oříšek (na jednom listenu jich je 3-5)  je až 1 cm velký, podlouhle kulovitý s 3-5 vystupujícími hranami. Sušený květ lípy je významnou surovinou na výrobu léčivých čajů.  Dřevo je vyhledávaným řezbářským materiálem pro svoji snadnou opracovatelnost. Kvetoucí lípa je po dva týdny v roce jedním z nejvýznamějších zdrojů nektaru pro včely.    

Význam : Každá lípa je výrazným  prvkem v krajině i ve městě, dva výše uvedené exempláře byly vybrány díky zajímavému vzrůstu a jejich krajinotvorné roli dané právě jejich lokalizací.

 

Fosilní záznam :  Rod  Tilia  je znám v třetihorních usazeninách jak v podobě listů, tak pylu a vzácně též podpůrných květních listenů.