Při pohledu od severu vyniká výška lípy vedle lázeňské budovy.