Lípa na spojení Skleničkovy a Kyselské ulice se rozvinula do šířky.