Javor velkolistý (Acer macrophyllum)

  

  26 Celý strom na Kyselce  kmeny Olistění  
MAPA

 

Navigace : Tento druh roste v Bílině pouze v jednom exempláři s několika kmeny. Nachází se v zadní části lázeňského parku zvané "osmička" v místech, kde je kompostován parkový odpad v sousedství dalších druhů javorů a jírovců.  

 

Zdravotní stav stromu :  Stáří stromu se odhaduje obtížně ale jistě je to více jak 60 let. Strom s několika srostlými kmeny pravidelně plodí a jeho zdravotní stav je dobrý.   

  

Biologie :  Javor velkolistý (Acer macrophyllum) je v českých zemích natolik málo rozšířený, že se sním ani nepočítá v atlasech stromů. Nejvíce lze o něm zjistit na amerických internetových stránkách. Bod názvem "bigleaf maple" najdeme hojně popisy tohoto stromu nebo spíše přerostlého keře, domovem na západním pobřeží  Severní Ameriky - rekordmana ve velikosti Listů mezi javory. Ve jeho domovině mohou listy dorůstat až 60 cm. U našeho stromu je to kolem 30 cm, i tak velikost listů na první pohled překvapí. Listy roní bílé mléko a na podzim před opadem žloutnou. Listy jsou výrazně pětilaločnaté, z našich javorů poněkud připomínají obrovské listy javoru babyky, od kterých se liší výraznějším oddělením laloků a jejich zašpičatěním . Kvete v hroznech květů podobně jako náš javor klen, plody - nažky jsou v místě semene chlupaté a spojená  dvojice nažek svírá úhel blízký 90°.  Dorůstá výšky 30 - 35 m a stáří až 250 let. Má rád spíše lehké vlhké půdy, proto roste v říčních údolích.  Rozvětvuje se již u země, takže působí dojmem velikého keře, spíše než běžného stromu. 

   

Význam : Javor velkolistý takového stáří je v podmínkách ČR vzácný, atraktivní je i jeho exotický původ.

 

Fosilní záznam :  Rod Acer  je poměrně hojně nalézán v usazeninách třetihorního stáří především  v podobě listů a plodů.