Javor babyka (Acer campestre

  

   7 Letní olistění starého stromu  olistění mladého stromu podzimní barva větvička mladého stromku kůra starého stromu
MAPA

  

Navigace : babyka je jedním z nejhojnějších dřevin v okolí Bíliny. Oním významným je exemplář nedaleko supermarketu  Plus, přesněji mezi supermarketem, domem služeb a silnicí č.13.       

  

Zdravotní stav stromu :  jedná se o dosti starý strom (bohužel stáří lze pouze odhadovat na cca 60 – 80 let), s poměrně velkým obvodem kmene. Koruna je založena ve výšce již kolem 2 m. Strom má v koruně několik  suchých větví, což lze eliminovat jednoduchým prořezáním.. Pravidelně hojně plodí.  

  

Biologie :  Javor babyka (Acer campestre)  je běžnou domácí dřevinou, Dosahuje maximálně  až 10 m výšky a jedná se tedy spíše o nízký strom. Na stanovišti u Plusu je vidět zřetelný rozdíl ve výšce u mnohem mladších javorů stříbrných. Koruna stromu je spíše kulovitá a rozložitá. Listy jsou nejmenší z našich javorů a jsou jako jediné tupě a ž zakulaceně 3 -5  laločnaté. 5apík listu mléčí jako u javoru mléče. Plody – nažky jsou rovnovážně odstátými křídly až 5 cm velké. Roste až do výšky 900 m ve smíšených lesích.

 Zajímavá je odlišnost mladých exemplářů od starých – jejich větvičky jsou výrazně podélně  rozbrázděné, takže průřez větvičky má tvar hvězdy.

       

Význam : strom je významný svým stářím, babyka se v současné době jako parkový strom nevysazuje, takže takovýto soliterní strom je vzácností.

  

Fosilní záznam :  Rod Acer byl hojně rozšířen v miocénu  mostecké pánve v podobě vzácných otisků listů i plodů a pylu.