Olistění starého javoru babyky u supermarketu Plus.