Charakteristicky podélně rozpraskané větévky mladého javoru babyky. U starších stromů tento rys mizí.