Buk lesní (Fagus sylvatica)  var. "Pendula"

  

  20 Letní foto  V plném rozpuku zimní foto listový vodopád Pupeny Borka
MAPA

 

Navigace : Tento významný strom nalezneme V lázeňském parku vlevo od cestičky ve směru chůze při cestě od Inhalatoria k lesní kavárně. Od budovy inhalatoria kmen stromu vzdálen cca 30 m. Mohutný strom nemůžeme minout. Skloněné větve této smuteční varianty dubu lesního sahají až na zem.

 

Zdravotní stav stromu :  Strom je v dobré kondici. Předpokládané stáří vychází z údajů o generální přestavbě okolí hlavní lázeňské budovy - strom byl zasazen přibližně v letech 1903-5.   

 

Biologie :  Buk lesní (Fagus sylvatica) je stromem rozšířeným skoro po celé Evropě. Tvoří souvislé porosty nebo roste ve smíšených lesích  s jedlí, smrkem, dubem, jasanem a jilmem. Dosahuje výšky až 30 m, typické jsou tenké pružné větve s dlouhými štíhlými pupeny a i ve stáří hladká šedá kůra. Listy jsou vejčité , 5 - 10 cm dlouhé , lesklé, celokrajné nebo jen mělce zoubkaté. Plodem je bukvice. Roste na vlhčí humózní na živiny bohaté půdě s dostatkem vápna především na svazích hor do výšky 1250 m.n.m. .  Kultivar s převislými větvemi (smuteční - "Pendula") patří mezi nejcennější převislé stromy. 

 

Význam : Daný exemplář stromu je významný především svým stářím (pamatuje založení parku), ojedinělostí v širokém okolí a svým krajinotvorným dopadem - jedná se o strom skutečně krásný.

 

Fosilní záznam : Buky jsou známy v pylových spektrech celých čtvrtohor a přítomnost rodu je doložena již z třetihor - spodního Miocénu nálezy otisků listů druhu Fagus Saxonica v jílech mostecké pánve.