Charakteristickým znakem buku lesního je světle šedá hladká i ve stáří téměř nerozpraskaná borka.