Zimní foto prozazuje rozdělení stromu nízko u země na dva hlavní kmeny.