Skokan skřehotavý

Skokan hnědý

Skokan štíhlý

Ropucha zelená

Ropucha obecná

Kuňka obecná

Rosnička zelená

Blatnice skvrnitá

Čolek obecný

Čolek velký

Čolek horský

 

 

Užovka obojková

Užovka hladká

Zmije obecná

Ještěrka obecná

Slepýš křehký

   

   

 

 

   

  

 

Pozor !!!

Všechny druhy obojživelníků a plazů jsou v ČR přísně chráněny, Jejich odchyt ve všech vývojových stádiích je zakázán, zásahy do jejich životního prostředí obzvláště v době rozmnožování vyloučeny.