Kuňka obecná  (Bombina bombina

  

 

©K.Mach

 

Ochrana Ohrožený druh 

 

Popis:  Malá spíše oválná žabička  dorůstající 5 cm. Rozdíly ve velikosti mezi samci a samicemi nejsou tak výrazné jako u jiných českých žab. Zbarvení hřbetu žábu dobře maskuje.  V celkově nevýrazném zelenošedém  zbarvení vystupuje několik pravidelně a symetricky rozmístěných výrazných tmavých skvrn a projevuje se  s různou  intenzitou i zelená skvrna v týlu.  úplně opačný efekt než maskování vytváří břišní strana těla. Břicho žabky svými nepravidelnými ostře ohraničenými žluto oranžovými skvrnami na modro černém pozadí má naopak potenciálního nepřítele zastrašit a žabka jej ukáže při každém ohrožení pomocí zvláštního kolébkovitého postoje nebo se zcela převrátí na záda. Důležitý rozdíl oproti příbuzné a podobné kuňce žlutobřiché, která v našich krajích nebyla nalezena je poměr mezi skvrnami a pozadím na břichu. U kuňky žlutobřiché jsou oranžové až žluté skvrny na tmavém pozadí u naší kuňky obecné (dříve též ohnivé) je tomu naopak - na tmavém pozadí jsou světlé skvrny.  Pozoruhodná je u těchto žab zřítelnice, která je velmi variabilní  a má  tvar srdíčka nebo trojúhelníku postaveného na jeden roh. Kuňky se od mladých ropuch odlišují zbarvením břicha a absencí  parotid.   

 

Biologie :  Život kuňky probíhá ve vodě nebo v jejím těsném okolí, pouze zimování se odehrává na souši pod kameny nebo v různých děrách v zemi. Páření probíhá v mělkých vodních nádržích již v dubnu a někdy se i opakuje v červnu. Kuňka loví drobné bezobratlé živočichy, po kterých se vrhá prudkými výpady. Samci kuněk se ozývají krátkým opakovaným houkáním (Hu-hu-hu...), odděleným delšími pomlkami.

 

Výskyt na Bílinsku : Na Bílinsku se podařilo tuto žabičku hojně odchytávat při záchranných akcích v předpolí Dolu Bílina a na výsypce Pokrok. Není rozšířena ve vyšších polohách, což odpovídá faktu, že se jedná o typicky nížinnou žábu.