Čolek horský  (Triturus alpestris

  

 

 

Ochrana : Silně ohrožený druh 

  

Popis:  Tento čolek je přibližně stejně velký jako čolek obecný, tedy spíše menší ( 7- 11 cm)í. Má žluté až červené břicho bez tmavých skvrnek. Samci mají v době páření na bocích nápadný modrý pruh a na hřbetě a ocasu jenom jen nízký ploutevní lem. Jinak jsou boky modrošedé s výrazným tmavým tečkováním hřbet až černý a ploutevní lem je žlutý s převahou černých teček u samice je tečkování podstatně méně výrazné. Nad modrým pruhem na boku se u samců  táhne ještě úzký žlutý hustě tečkovaný pruh. Samci mají pokožku hladkou samice drsnou až slabě bradavičnatou. 

  

Biologie :  Čolek horský má radši pro rozmnožování velmi studenou vodu, takže se  objevuje už v březnu či dubnu, v   v  drobných často ještě částečně zamrzlých kalužích. V závislosti na teplotě vody se mění i jeho zbarvení - nejpestřejší je ve vodě, ve které jsou ještě zbytky ledu. Zimuje v zemi pod kameny a padlými stromy, pod kůrou, ve vyhnilých  pařezech ale i v okolí lidských obydlí.  

  

Výskyt na Bílinsku : vyskytuje se v nadmořských výškách od 200 m výše a teoreticky by jej tak bylo možno nalézt  po celé ploše Bílinska. Dosud byl však spatřen pouze v okolí Kostomlat a v PR Březina.