Ještěrka obecná  (Lacerta agilis

  

 

©K.Mach

 

Ochrana : Silně ohrožený druh 

 

Popis:  Ještěrka s výrazným pohlavním barevným dimorfismem a velkou variabilitou. Pestřejší a větší samci (17-22 cm) se vyznačují pestře zelenými boky a hnědavým hřbetem. Na zeleném pozadí boku jednotlivé šupiny vytvářejí řady tmavých kruhovitých skvrn. Hřbetem se táhnou dva světlejší pruhy, temeno hlavy je tmavě hnědé. samice jsou celé oděny do hnědé barvy, nechybí ale řada skvrn na boku a podélné pruhy na hřbetě. Ocas je vždy delší než trup s hlavou.

 

Biologie :  Ještěrka obecná je aktivní především za teplých slunečních dní, kdy může sluněním snadno nabýt svojí pracovní teploty. Sluněním a  vyhlížením na okraji úkrytu tráví značnou část dne. Jinak přískoky pobíhá po svém poměrně malém teritoriu a loví hmyz a pavoukovce, kteří jsou její nejoblíbenější potravou. Samice po březnovém páření (které je doprovázeno boji mezi samci) klade koncem června 4 až 15 drobných (asi 1,3 cm) bílých vajíček v kožovitém obalu do vysluněného sypkého materiálu (hlíny nebo písku). Mladé ještěrky se líhnou koncem srpna a začátkem září. Zimování probíhá v zemi, pod kořeny  a kameny. Ještěrky jsou známé odvrhováním kousku ocásku ve snaze zmást pronásledovatele. Nově dorostlý ocásek je kratší než ten původní a není ani tak pestře zbarvený. Dobře šplhají po kamenech a stromech.

 

Výskyt na Bílinsku : Na Bílinsku je to určitě nejrozšířenější plaz, možná společně s užovkou obojkovou. Obývá slunné lokality, často jí stačí hromada kamení nebo malý úsek vyschlé meze. Její výskyt však není zcela souvislý. Byla pozorována i v blízkosti lidských obydlí (na dvorech, v zahrádkách ale i na výsypkách a to jak na okraji radovesické výsypky tak na Pokroku. Mapka výskytu nemůže odrážet všechna místa výskytu a vychází pouze s autorových pozorování. Nepochybně zde tedy časem mnoho koleček přibude.

  

Fotogalerie (© obrázky 1.2,3,4,6,7,8-  K. Mach a J. Machová, 5  - M. Horák)

Samice Samec Detail samec Šplhající samec Páření dorostlý ocásek Mládě Vajíčka