Čolek velký (Triturus cristatus

  

 

 

Ochrana :  Kriticky ohrožený druh   

  

Popis : Největší český čolek. Dosahuje délky až 16 cm. Povrch těla je jemně hrbolkatý až zrnitý  v době mimo páření téměř černý. Břišní strana těla je oranžová s velkými černými skvrnami. V době páření poněkud zesvětlají boky a na světlejším pozadí vynikají velké černé skvrny. Na ocase vzniká výrazný perlový pruh. Na hřbetě a na ocase samcům narůstá v době páření široký na zádech výrazně zubatý lem. Téměř tak vysoký jak tělo.nápadně mu zduří okolí kloaky.  Hlava je skvrnitá.  Samičky jsou často větší než samci.  Kůže tohoto čolka se jeví jako vlhká i na souši.  

  

 Biologie :  Čolky velké potkáme na jaře (duben/březen) jak se shromažďují k páření  v mělkých čistých a zarostlých nádržích. Bez lovného náčiní je ale nezaregistrujeme, protože většinou skrývá při dně. V jedné nádrži jich můžou být i stovky.  Na souši je tento čolek velmi lenivý v době páření se mění ve velmi hbitého plavce.  Samičky kladou na rostlinstvo až 200 – 300 vajíček. Vajíčka umisťuje do kapsiček z ohnutých lístků. Larvy se líhnou po 14 dnech. Typický pro ně je tvar konce ocasu vybíhající v tenkou špičku. Po 3 měsících  při délce 50-70 cm mizí vnější žábry. A mladí čolci opouštějí vodu. Zimují na souši v zemi, pod kořeny a podobně. Živí se drobnými bezobratlými ale i larvami ostatních obojživelníků.  Ke svojí kořisti se velmi pomalu přibližuje pozoruje ji a náhlým výpadem ji uchopí a polkne.    

   

Výskyt na Bílinsku : Jsou známi v z mnoha vodních tůní na výsypkách a v jejich předpolí.  Obzvláště v předpolí výsypky Pokrok je během záchranných transferů poměrně běžným úlovkem.